Medieforeningen:
Bjert-Stenderup Medieforening blev
stiftet 25. november 1997
Foreningen har hjemsted i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup sogne. Foreningen er upolitisk, og dens formål er at drive folkeoplysende virksomhed og formidle redaktionelt stof til beboerne i de to sogne - dette formidles p.t. gennem Bjert Stenderup Avis og Bjert Stenderup Net-Avis. 
Foreningen ser det ligeledes som sin opgave at samarbejde tæt med de to sognes øvrige foreninger.
 
Medlemskab og abonnement
Alle kan blive medlem ved kontakt til foreningens kasserer
Jytte Hansen - Tel.: 2483 6008 
Kontingent kr. 100,- pr. husstand for et år.
Samme sted kan man bestille et abonnement på Bjert-Stenderup Avisen, hvis man ikke længere har bopæl i området og ønsker at beholde sin lokalavis. Det koster p.t. kr. 600,- for et år.
 
Bestyrelsen
Består af 7 personer:
2 + 2 udpeget fra hhv. Sdr. Bjert beboerforening og Sdr. Stenderup Beboerforening og
3 medlemmer af Medieforeningen,
p.t. Sven Rørbæk Madsen, Leif Pedersen og
Jytte Hansen.
 
 
 
 
 
 
 
INFO