Arkivet:
Af tekniske årsager kan vi ikke komme længere tilbage, men har tilgængelig materiale fra alle aviser siden starten i 1995 
- den nyeste avis bliver lagret på udgivelsesdagen.
 
 
2006

 

Ferie
   Februar
   Maj
   August
   Marts
   Juni
 
2007

 

Ferie
    Februar
    Maj
    August
    November
   Marts
   Juni
 
2008

 

Ferie
    Februar
    Maj
    August
    November
   Marts
   Juni
 
2009

 

Ferie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010

 

Ferie
   Maj
   August
  Marts
   Juni
 
 
 
 
 
 
 
 
2011

 

Ferie
   Maj
   August
   Marts
   Juni
 
2012
Ferie
         Februar       Marts   
         Maj              Juni
         August       September
        November   December
 
       
        
 
2013
Januar              Februar          Marts                                          
April                  Maj                 Juni
Ferie                  August           September                                                                                   
Oktober             November      December
2014                                                                                            
Januar              Februar           Marts                                                                                                        
April                  Maj                  Juni
Ferie                 August             September     
Oktober            November        December
.
2015
Januar              Februar            Marts
April                  Maj                  Juni
Ferie                 August             September
Oktober            November        December
.
2016
Januar              Februar            Marts
April                  Maj                   Juni
Ferie                 August             September
Oktober            November         December
.
2017
Januar                Februar           Marts
April                    Maj                    JUNI
 August              September      Oktober
November         December

2018
Januar                  Februar          Marts
Marts                    Maj                   Juni
August                September     Oktober
November            December

2019
Januar             Februar        Marts
April                      Maj                    Juni
August                  September      Oktober
November            December

2020
Januar                 Februar             Marts
April                     Maj                     Juni
August                September       Oktober
November          December

2021
Januar               Februar            Marts
April                    Maj                     Juni
 
 
INFO