Medieforeningen:
Bjert-Stenderup Medieforening blev
stiftet 25. november 1997
Foreningen har hjemsted i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup sogne. Foreningen er upolitisk, og dens formål er at drive folkeoplysende virksomhed og formidle redaktionelt stof til beboerne i de to sogne - dette formidles p.t. gennem Bjert Stenderup Avis og Bjert Stenderup Net-Avis. 
Foreningen ser det ligeledes som sin opgave at samarbejde tæt med de to sognes øvrige foreninger.
 
Medlemsskab og abonnement
Alle kan blive medlem ved kontakt til foreningens kasserer
Jytte Hansen 
Tel.: 2483 6008 
 Kontingent kr. 100,- pr. husstand for et år.
Samme sted kan man bestille et abonnement på Bjert-Stenderup Avisen, hvis man ikke længere har bopæl i området og ønsker at beholde sin lokalavis. Det koster p.t. kr. 400,- for et år.
 
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 personer:
2 + 2 udpeget fra hhv. Sdr. Bjert beboerforening og Sdr. Stenderup Beboerforening og
3 medlemmer af Medieforeningen,
p.t.
Sven Rørbæk Madsen, Leif Pedersen og
Jytte Hansen.
 
 
 
 
 
 
 
INFO